Drut AB

Drivkraft, Resultat, Utveckling, Tillit

Varför Coachning och hur går det till?

Varför ska man låta sig coachas? Coaching är inte något du behöver! Det är något du vill ha! Det bidrar till att du skapar mål och riktning både professionellt och privat. Du som chef kanske vill skapa mer motivation, engagemang och delaktighet i gruppen, skapa tydligare kommunikation eller så behöver personer i din grupp hantera stress eller konflikter. Det är lätt att det blir rundgång i tänkandet när du ska skapa dina lösningar på egen hand,. Att låta sig coachas är ett effektivt sätt för att komma över de begränsningar och hinder som vi målar upp för oss och istället börja se allt som är möjligt.


Hur kan det gå till? Vi träffas och pratar igenom nuvarande situation. Vi kan träffas antingen digitalt, under en promenad eller där vi väljer att mötas. Tillsammans utforskar vi vad som är målet, hur coachningen kan bidra till att få den effekt du önskar och att det blir hållbart baserat på din situation. Du behöver inte förbereda dig och måste alltså inte veta ditt mål och riktning innan du coachas, utan bara vara nyfiken och ha viljan att utforska din situation. Coaching är inte rådgivning eller terapi utan det handlar om att du, genom coachens frågor, själv kommer fram till dina lösningar. Det kan vara värdefullt att ha med papper och penna,, så du kan skriva ner dina nya tankar och insikter.


Coach är ingen skyddad titel som många andra yrkeskategorier, Praktiskt taget kan vem som helst kalla sig coach. Olivia är utbildad i Katalyerande Coachning® på Gothia Akademi, i Göteborg (en ackrediterad coachutbildning) och hon är certifierad enligt branschorganisationen ICF. Det innebär bland annat att coachningen sker enligt ICFs etiska riktlinjer. Vi tillämpar konfidentialitet som går att läsa mer om i den coachningöverenskommelsen som skickas inför första samtalet.

Tjänster

Coachning handlar för oss om att hjälpa människor och organisationer att skapa effektiv utveckling och hållbara resultat i sin vardag. Som katalysator stöttar vi dem att hitta sina mål, vad som är viktigt på riktigt samt att skapa sina bästa lösningar för hur de når dit.


Personlig coachning

Vi hjälper dig som individ att finna lösningar på de situationer du ställs inför, både privat och i arbetslivet. Det kan gälla förändringar eller problem i livet, karriären eller i en relation.. Du vill kanske något men tampas med begränsande tankar som hindrar dig, att våga anta en utmaning. Du kanske har något som du är nöjd med, men som du vill ska bli  ännu bättre.


Vi verkar som en katalysator i processen för att du effektivt ska finna just dina svar och lösningar. Genom personliga, konfidentiella samtal får du guidning och hjälp i processen. Det handlar om att identifiera målen, vägen dit och sedan att få det gjort. 


Coaching för team och organisationer

Vi hjälper ditt företag eller team att nå ökad framgång. Genom att låta ledningen eller teamet coachas av oss, kan ni skapa motivation, engagemang och framgångsrika långsiktiga strategier och hållbara, effektiva arbetssätt.


För organisationer förekommer både individuell coachning och teamcoachning. Upplägget för individuell coachning liknar den personliga coahningen, och passar bra för ledarskapsutveckling och för enskilda medarbetare. Teamcoachning innebär att gruppen coachas samtidigt mot ett gemensamt mål som exempelvis kan röra vision, kultur, värderingar, strategier, en handlingsplan eller liknande. 

Drut AB

Drut AB

c/o Nicolin

Överåsgatan 6

412 66 Göteborg

0768-60 60 49

info@drut.se

Godkänd för F-skatt

COPYRIGHT © ALL RIGHTS RESERVED